رئیس Wizz Air خواستار ممنوعیت کلاس تجاری است

25 آبان ماه 98

جوزف وارادی امروز از صنعت هوانوردی خواسته است كه كلاس تجاری را از بین ببرد.در حمله ای بعید ، رئیس اجرایی و بنیانگذار Wizz Air گفت مسافرت های لوکس بر دوش محیط زیست است.وی توضیح داد: "این مسافران دوبار ردپای کربن یک مسافر اقتصادی را به خود اختصاص داده اند و این صنعت مقصر است برای حفظ یک مدل ناکارآمد و باستانی."بازاندیشی مدت طولانی است و ما از شرکتهای هواپیمایی می خواهیم که برای هر پرواز زیر 5 ساعت ممنوعیت سفر کلاس تجاری را صادر کنند."Wizz Air ادعا می کند که در حال حاضر با کمترین میزان انتشار CO2 به ازای هر مسافر در بین تمام شرکتهای هواپیمایی رقیب ، عمدتاً به دلیل داشتن ناوگان جدید هواپیماها ، فعالیت می کند.شرکت حامل کم هزینه نیز انتظار دارد با تعویض هواپیماهای قدیمی ، این رقم را برای هر مسافر طی ده سال آینده به یک سوم کاهش دهد.وی گفت: "ما در حال حاضر سبزترین گزینه سفر هوایی هستیم که یک مسافر می تواند انجام دهد و متعهد شده ایم تا 10 سال دیگر ردپای کربن خود را به میزان 30٪ کاهش دهیم ، اما با اینکه این یک قدم در جهت صحیح است ، ما هنوز راه خیلی طولانی داریم.اگر واقعاً بخواهیم تغییری ایجاد کنیم ، صنعت هوایی به طور کلی باید در جاه طلبی های خود جسورتر باشد. "