راز های اهرام مصر - قسمت سوم

راز های اهرام مصر - قسمت سوم

با 2Safar همراه باشید تا در مورد این شاهکار های معماری که قدمت آن ها به دو هزار سال قبل بر می گردد بیشتر بدانید.

ساختار اهرام مصر از سنگ بن بن The Benben stone الهام گرفته شده است.

سنگ بن بن یک سنگ باستانی هرمی شکل بود که در معبد معبد هلیوپولیس قرار داشت و این معبد اصلی ترین مرکز مذهبی مصر باستان به شمار می رفت. مورخین بر این باور هستند که ساختار هرمی شکل آرامگاه فراعنه از روی این سنگ الهام گرفته شده است.

سنگ بن بن در مصر باستان نماد الهه ی خورشید و دنیای پس از مرگ بوده است و دلیل اینکه اهرام فراعنه نیز شبیه به این سنگ ساخته شده اند به خاطر ارزش معنوی ساختار هرمی شکل به عنوان نماد دنیای پس از مرگ است.

2safar

اهرام مصر یکی از عجائب هفت گانه ی قدیم جهان است.

عجایب هفت گانه ی قدیم جهان به بنا هایی اطلاق می گردد که ارزش تاریخی فوق العاده ای دارند. اغلب این بنا ها در اطراف دریای مدیترانه و در قرن های پیش از میلاد ساخته شده اند. یکی از این هفت شگفتی اهرام جیزه ی مصر هستند که در واقع تنها شگفتیِ سالم و دست نخورده محسوب می شوند. سایر شگفتی ها باغ های معلق بابل، کلسیوم، معبد آرتمیس، ماسولم و مجسمه ی زئوس هستند.

2safar

دی جوسر نخستین فرعونی بود که در اهرام مصر دفن شد.

پیش از ساخته شدن اهرام، مصریان پادشاهان خود را مانند سایر مردگان به خاک می سپردند و جواهرات و دارایی های آن ها را نیز با خودشان دفن می کردند تا به آن دنیا ببرند و به خدا تقدیم کنند! آن ها می کوشیدند برای پادشاهان آرامگاه هایی درست کنند که نسبت به قبر آدم های عادی متمایز باشد. نخستین آرامگاه ها ساختار مستطیل شکل با دیواره های شیب دار داشت اما کم کم بنای هرمی به عنوان آرامگاه انتخاب شد. نخستین فرعونی که در آرامگاه هرمی شکل دفن شد دی جوسر بود که 27 قرن پیش از میلاد حکومت می کرد.

2safar

در داخل اهرام مصر خزانه ای از سنگ گرانیت قرار دارد.

یک خزانه از سنگ گرانیت داخل هرم خوفو قرار دارد و در نگاه اول هیچ چیز عجیبی در ارتباط با آن به چشم نمی خورد. اما اگر دقیق تر نگاه کنید، تشخیص می دهید که این سنگ یکپارچه است و امکان ندارد از در آرامگاه به داخل آورده شده باشد. به نظر می رسد تنها توجیهی که برای وجود سنگ در داخل هرم وجود دارد ساخت هرم پیرامون سنگ است.

2safar

هرم خوفو به مدت 3800 سال مرتفع ترین ساختمان جهان بود.

ارتفاع اولیه ی این هرم 146.5 متر بود و به مدت 3800 سال مرتفع ترین سازه ی دست بشر در جهان به شمار می رفت تا اینکه کلیسای جامع لینکلن در قرن سیزدهم احداث شد و با ارتفاع 160 متری اش از هرم جیزه پیشی گرفت. ارتفاع کنونی هرم پس از فرسایش به 138.8 متر رسیده است. هرم بزرگ مصر 5.9 میلیون تن وزن و 2.5 میلیون متر مربع حجم دارد.

2safar