راس الخیمه برای میزبانی انجمن رهبران WTTC آماده می شود

4 مهر ماه 98

اداره توسعه گردشگری راس الخیمه در حال آماده سازی نهایی خود برای میزبانی شورای جهانی سفر و جهانگردی هفته آینده مجمع رهبران خاورمیانه و شمال آفریقا است.این مجمع در تاریخ 2 اکتبر در مرکز نمایشگاه ها و کنفرانس بین المللی الحمرا در راس الخیمه برای اولین بار در منطقه برگزار می شود و رهبران اصلی صنعت را برای بحث درمورد موضوعات اصلی پیش روی بخش گردشگری منطقه گرد هم می آورد.این برنامه یک روزه برای جمع آوری آژانس های دولتی ، انجمن های صنفی ، رئیس اجرایی و رهبران ارشد شرکت های برتر سفر و جهانگردی ، کارشناسان و رسانه ها از سراسر منطقه ،در تلاش است تا موضوعات معاصر و فرصت های رشد برای پیشبرد برنامه های منطقه ای را که با این بخش روبرو هستند بررسی کند. کارشناسان محلی و منطقه ای از هر دو بخش دولتی و خصوصی کلمات کلیدی را ارائه می دهند و در بحث های پانل موضعی شرکت می کنند ، از جمله Mmamoloko Kubayi-Ngubane ، وزیر گردشگری ، آفریقای جنوبی. Rusty Brainard ، مدیر ارشد پایداری محیط زیست ، پروژه دریای سرخ. Shaun Vorster ، معاون رئیس جمهور ، نمایشگاه Expo 2020 دبی؛ آلیسون گرینل ، مدیر اجرایی ، هلدینگ مهمان نوازی RAK؛ و رااه محرق ، کوهنورد و اولین زن سعودی که از هفت قله صعود می کند.راکی فیلیپس ، مدیر اجرایی اداره توسعه گردشگری راس الخیمه ، گفت: "ما خوشحالیم که میزبان اولین نسخه مجمع رهبران خاورمیانه و شمال آفریقا در راس الخیمه هستیم.