رزرو برای کریسمس در Ryanair سود به همراه دارد

14 بهمن ماه 98

Ryanair سه ماهه سوم سود 88 میلیون یورویی را گزارش کرده است ، در حالی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 66 میلیون یورو ضرر کرده است.ترافیک در گروه هواپیمایی ارزان قیمت طی سه ماه شش درصد رشد کرد که شرکت مخابراتی از آن 36 میلیون مهمان استقبال کرد.فروش با 21 درصد رشد ، به 1.91 میلیارد یورو منجر به قیمت های بهتر از قیمت های پیش بینی شده برای کریسمس و سال نو ، در کرایه های بالاتر بود.درآمد کمکی با 28 درصد افزایش یافت و به 0.7 میلیارد یورو رسید ، زیرا تعداد بیشتری از میهمانان خدمات شبانه روزی و خدمات صندلی را ترجیح می دادند.با این حال ، Ryanair گفت اکنون انتظار نمی رود Boeing 737 Max حداقل تا سپتامبر وارد خدمت شود.

این هواپیمای دارای بزرگترین سفارش برای این نوع هواپیما در اروپا است.برای 210 از آن به نام Max 200 با هشت صندلی اضافی.قرار بود پرواز این هواپیما را در ماه مه سال گذشته آغاز شود، اما هنوز تحویل هرکدام از هواپیماها انجام نشده است.