رشد شدید تعداد بازدید کنندگان از اسرائیل

14 مهر ماه 98

براساس آمار دفتر مرکزی آمار ، تقریباً در ماه سپتامبر 405000 ورود گردشگر ثبت شده که 44 درصد بیشتر از ماه مشابه در سال گذشته است.درآمد حاصل از گردشگری ورودی در ماه سپتامبر بالغ بر 581 میلیون دلار بود.در سپتامبر امسال تقریبا 20،800 ورودی توریستی از انگلستان ثبت شده است که 29 درصد بیشتر از سپتامبر 2018 است.وزیر گردشگری ، یاریو لوین اظهار داشت: "سپتامبر روند صعودی در گردشگری را با افزایش چشمگیر ادامه می دهد.وی گفت: "ما اسرائیل را در سراسر جهان در راستای استراتژی نوآورانه و محور بازار خود بازاریابی می کنیم و نتایج را می بینیم. ما در حالی که برای حفظ بازارهای سنتی تلاش می کنیم به توسعه بازارهای جدید ادامه می دهیم."در سالهای اخیر ، جهانگردی به محرک رشد اقتصادی تبدیل شده است و تصویر ما را در سرتاسر جهان بهبود می بخشد و من از این امر استقبال می کنم."