روسیه از روز جمعه همه پروازهای بین المللی را متوقف خواهد کرد

7 فروردين ماه 99

رسانه های دولتی روسیه روز پنجشنبه گزارش دادند که دولت روسیه دستور ممنوعیت پروازهای معمولی و منشور بین المللی را از فردا صادر کرده است.استثنا فقط در پروازهایی که برای بازگشت اتباع روسی از خارج از کشور استفاده می شود ، ایجاد می شود.