رئیس آژانس کنترل و پیشگیری از بیماری آلمان می گوید: روندهای مثبت در آلمان پدیدار می شود

26 فروردین ماه 99

رئیس مؤسسه روبرت کوش ، آژانس ملی کنترل و پیشگیری از بیماری ها روز سه شنبه گفت که آلمان در حال تلاش برای جلوگیری از ادامه گسترش Covid-19 روند مثبت نشان می دهد.لوتار ویلر گفت: "ما روندهای مثبتی داریم ، شهروندان در اینجا کمک کرده اند. من از همه تشکر می کنم. عالی است که تلاشهای ما نتایج نشان می دهد."اما وی هشدار داد كه هیچ علامت مشخصی مبنی بر كاهش تعداد عفونتها وجود ندارد. ویلر همچنین گفت اختلافات شدید منطقه ای در آلمان وجود دارد و به شهروندان توصیه می کند که نظم و انضباط داشته باشند.پرونده های 125000 کشور آلمان: 2،082 مورد عفونت کرونا ویروسی دیگر توسط موسسه رابرت کچ روز سه شنبه گزارش شد که تعداد ملی آن به 125،098 رسید. این تعداد شامل 2969 کشته است.