رکورد گردشگری شیکاگو در سه ماهه اول سال 2018

09 اردیبهشت 1396

شهردار رحمان امانوئل و دیوید ویتاکر، رئیس انتخاب شیکاگو، اعلام کرده اند که شیکاگو در سه ماهه اول سال 2018 به سطح رکورد گردشگری رسیده است.این نتایج بر اساس عملکرد رکورد شیکاگو 55.2 میلیون بازدید کننده در سال 2017 و نشان دهنده قدرت رو به رشد شهر در جذب بیشتر بازدید کنندگان تفریحی و نمایندگان کنوانسیون است.امانوئل گفت: "گردشگری در شیکاگو به معنای شغل در شیکاگو است. با ادامه دادن سوابق گردشگری جدید هر ساله میلیون ها نفر دیگر به شیکاگو سفر میکنند، ما شغل ایجاد می کنیم و فرصت های اقتصادی را رونق میدهیم که به شیکاگو کمک می کند. در سه ماهه اول سال 2018، کل اتاق های اشغال شده به رکورد 2.33 میلیون رسیده است که افزایش 10.5 درصد است.

http://www.breakingtravelnews.com