ساخت هواپیماهای هیدروژنی توسط ایرباس

ساخت هواپیماهای هیدروژنی توسط ایرباس

شرکت ایرباس از ساخت هواپیماهای با سوخت هیدروژنی خبر داد. این اولین هواپیماهای تجاری با آلایندگی صفر می باشد. خوبی این هواپیماها برای محیط زیست بسیار عالی هستند و از سوخت پاک استفاده می کنند. ایرباس می گوید این هواپیماهای مسافربری مجهز به سوخت هیدروژنی می توانند تا سال 2035 به ناوگان هوایی اضافه شوند. رئیس اجرایی ایرباس گیوم فاوری می گوید این لحظه تاریخی برای بخش تجاری حمل و نقل هوایی است ، زیرا این هواپیماها منطبق با محیط زیست و با آلایندگی صفر می باشد. همچنین این هواپیماها با سوخت هیدروژنی از تاثییر منفی هواپیماها بر وضعیت اقلیمی نیز می کاهد. برای اطلاع از خبرهای 24 ساعته با 2سفر همراه باشید، و همچنین برای اطلاع از تورهای موجود با ما درتماس باشید .

1 مهر ماه 1399