سازمان ملل هشدار می دهد كه كروناویروس می تواند صدمات بالقوه فاجعه آمیز در زندان ها به بار آورد

7 فروردين ماه 99

با شروع اعتصاب كروناویروس در زندان ها و بازداشتگاه ها ، سازمان ملل متحد از دولت ها می خواهد كه "افرادی را كه در زندان هستند فراموش نكنید" و از كارمندان شاغل در آن تأسیسات محافظت كنند.میشل باچل ، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای در روز چهارشنبه گفت: "دولت ها در این بحران با مطالبات زیادی در زمینه منابع روبرو هستند و باید تصمیمات دشواری بگیرند.""اما من از آنها می خواهم که کسانی را که در زندان هستند، فراموش نكنند یا آنهایی که در مکانهایی مانند مراکز بهداشت روانی ، آسایشگاه سالمندان و یتیم خانه ها محدود می شوند ، فراموش نکنند ، زیرا عواقب غفلت از آنها به طور بالقوه فاجعه بار است."وی تدابیری را اتخاذ كرد كه مقامات می توانند از آنها استفاده كنند: آنها می توانند تعداد افراد بازداشت شده را كاهش دهند و راه هایی برای آزادی بازداشت شدگان بخصوص آسیب پذیر ، مانند افراد مسن تر یا در حال حاضر بیمار را بررسی كنند.

باچلت افزود ، مقامات نظارت بر این امکانات باید همچنان نیازهای بهداشتی و درمانی ویژه زنان زندانی ، از جمله زنان باردار ، و معلولین دارای معلولیت و بازداشت شدگان را ادامه دهند.او افزود که اگر زندان محدود بازدیدکننده داشته است برای زندانیان، آنها باید راه اندازی اقدامات جایگزین مانند ویدئو کنفرانس و یا افزایش تماس های تلفنی با اعضای خانواده.