جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی باستان شناسی مردم شناسی استان سمنان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی باستان شناسی مردم شناسی استان سمنان - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی بازدید از موزه ی باستان شناسی و مردم شناسی موزه ی پهنه ی شهر سمنان به بخش مردم شناسی این موزه می رویم و شما را این بخش چذا و تماشایی موزه نیز آشنا می کنیم. موزه های مردم شناسی چنانچه بارها در سفر هایم در شهر های مختلف ایران دیده ایم، جذاب ترین موزه برای انواع سلایق گردشگران است، بسیاری از علاقه مند به تاریخ و هنر هستند اما بسیار از گردشگران هم موزه های مکان هایی کس کننده می دانند، که روایت تاریخی و باستانی دور از واقعیت های عینی برای آنها جذابیت ندارد، اما موزه های مردم شناسی گردشگران را به دل جوامع شهر های مقصد می برد، آنها را به صورت ملموس تر با المان های فرهنگی شان آشنا می کند و درک نزدیک تری نسبت به فرهنگ آن مردمان ایجاد می نماید، به همین خاطر این موزه ها در میان گردشگران محبوبیت بیشتری دارند.

2safar

البته بخش موزه ی مردم شناسی گرمابه ی پهنه ، به نسب برخی از موزه های مردم شناسی در مراکز استان دیگر ایران، موزه ی کوچک به شمار می آید ، اما برای گردشگران، با توجه به فضا و محیط موجود گرمابه فضایی بسیار دلنشین است این موزه همچنان فضایی جذاب و محبوب است، زیور آلات زنانه ی سمنانی و روستا و عشایر نواحی اطراف سمنان بیشترین بخش این موزه را به خود اختصاص داده است، در بخش دیگر موزه هم مانند دیگر موزه های مردم شناسی، به روایت زندگی مردم می پردازند، وسایل کار، پخت و پز، امورات روزمره و دیگر بخش های زندگی مردم قسمت های دیگر موزه ی مردم شناسی را تشکیل می دهد، این بخش از موزه نسبت به بخش باستانی شناسی موزه جوان تر است و به آرامی طی سال های اخیر پرو بال بیشتری پیدا کرد.

2safar

موزه ی مردم شناسی، به نوعی شما را با شهری که به آن سفر کرده اید، نزدیک می کند، یکی از مهمترین مزیت این موزه، ساده تر کردن، قابل فهم نمودن و شفاف کردن تنوع فرهنگی است که در نواحی مختلف ایران وجودد دارد، ایران سرزمین پهناور با تاریخی کهن است و این سرزمین و این تاریخ گره خورده با هویت های فرهنگی متنوع که در قسمت های مختلف ایران پراکنده اند، اما به شکلی بسیار زیبا این طیف های مختلف مانند طیف های متنوع رنگ در هم آمیخته می شوند و به شکلی ملموس و غیر قابل تفیکی دارای هویتی متفاوت هستند. به همین خاطر، در این سرزمین رنگارنگ، تفاوت های بسیار آنها با شباهت های متعددشان ترکیب می شوند و هویت ایرانی را می سازند.

2safar

گردشگری یکی از بهترین ابزار فهم و درک این تفاوت ها و تشابه هاست و موزه های مردم شناسی هم بهترین ویترین برای دیدن هویت های فرهنگی است که با باعث متصل شدن این زنجیره ی هویتی و فرهنگی است. از این رو، بخش موزه ی مردم شناسی شهر سمنان در گرمابه ی پهنه ی این شهر، باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، و عناصر فرهنگی نواحی اطراف سمنان و مردم شهر سمنان را بیشتر به گردشگران نشان دهد. با ما هم را بمانید.