جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی موزه ی سکه کومش استان سمنان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی موزه ی سکه کومش استان سمنان - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی بازدید از موزه ی سکه ی سمنان به سراغ دومین بخش از این موزه ی می رویم، بخشی که می توان آن را قسمت اصلی این موزه دانست و هیجان انگیز ترین بخش موزه به شمار می آید. بخش سکه ی موزه ی مهر و سکه سمنان، یکی از مستندترین سند های تاریخی در خصوص هنر، اقتصاد و تاریخ دوره های مختلف تاریخی سکه ها هستند، که در واقع به نوعی روایتی پله ای را به شما نشان می دهند، در واقع بازدید از این بخش از موزه را می توان سیری تاریخی در دوره های مختلف تاریخ ایران دانست، که از 3 هزار سال پیش تا دوران معاصر را در بر می گیرد.

2safar

البته باید این نکته را اضافه کرد، که در این بخش علاوه بر سکه ها می توان پول های رایج دوران معاصر را نیز مشاهده نمود که از دیگر جذابیت های این موزه و این بخش به شمار می آیند. در مجموع در این بخش از موزه گردشگران می توانند در حدود 500 سکه ی تاریخی متعلق به سه هزار سال اخیر را نزدیک ببینند، 500 سکه ای که در واقع برشی متفاوت و مستند از دوره های تاریخی مختلفی است که بیانگر هویت تاریخی ایران و دیگر نقاطی هستند که دیگر بخشی از ایران به شمار می نمی آیند، از دوران باستان و سلسله های باشکوه ایرانی قبل از اسلام تا دوران اسلامی و حضور حکومت های خلفای اسلامی و حکومت های محلی و ملی که در تاریخ ایران ظهور و سقوط کردند. از جمله جذابیت های این بخش، تغییرات سیاسی و اجتماعی است که در مناطق مختلف رخ داده و گردشگران می توانند این برش تاریخی جذابیت را از نزدیک شاهد باشند.

2safar

اسکناس ها به عنوان قسمتی دیگر از این موزه، تاریخ پول در ایران را به نمایش می گذارد، گردشگران در موزه ی مهر و سکه ی سمنان تولد اسکانس در ایران و اولین نمونه های پول های کاغذی را خواهند دید، و تصاویر و تاریخ گذشته را مشاهده می کنند، در موزه ی مهر و سکه در حدود 24 اسکناس خاص و تاریخی وجود دارد که بدون شک دیدن آنها برای گردشگران و بازدیدکنندگان موزه، جذاب و تماشایی است. اما این تنها بخش های موزه ی مهر و سکه نیستند، بلکه سومین بخش موزه ی قسمت جذاب دیگری است، به سکه های ضرب شده در درمسرای های استان تاریخی کومش را به نمایش می گذارد . همان طور که در معرفی تاریخ سمنان از کومش و تاریخ این ایالت باستانی سخن گفتیم، گردشگران می توانند روایت تاریخی این ایالت تاریخی را شاهد باشند. در استان کومش، درمسرا هایی مانند هکاتوم پیلس، قومس ،سمنان، دامغان، بسطام، بیار، فیروزکوه، فریم، دماوند، شهمار، دربند و درجزین وجود داشته که مرکز ضرب سکه به شمار می آمدند و برخی از سکه های ضرب شده در این درمسرا ها به نمایش در آمده اند.

2safar

یکی از قسمت دیدنی موزه، سکه های خارجی است که توسط سفرا و سیاستمداران دیگر کشور ها به این موزه اهدا شده اند. در واقع موزه ی مهر سکه ی سمنان تازه در اول مسیری است که در سال های آتی غنی تر می شود و به عنوان یک مجموعه ی مهم تاریخی می تواند برای گردشگران جذابیت های بسیاری داشته باشد.