کرونا ویروس در سنگاپور

7 اردیبهشت ماه 99

سنگاپور 931 عفونت کرونا ویروسی جدید را ثبت کرد ، روز یکشنبه وزارت بهداشت اعلام کرد که تعداد کل موارد COVID-19 در ایالت این شهر را به 13.624 نفر می برد. وزارت بهداشت در بیانیه گفت: اکثر موارد جدید کارگران مهاجر در خوابگاه ها هستند. پانزده مورد جدید ساکنان دائمی هستند.تعداد پرونده های جدید از 618 گزارش روز شنبه افزایش یافته است. براساس آمارهای رسمی ، کشور كوچك 5.7 میلیون نفری سنگاپور در حال حاضر دارای بالاترین میزان آلودگی در آسیا است ، به دلیل شیوع بیماری در خوابگاه های پرخطر كه بیش از 300،000 كارگر عمدتاً در آسیای جنوبی دارند.