شركت توسعه درياي سرخ با عربستان سعودي همکاری می کند

8 مهر ماه 98

شرکت توسعه دریای سرخ و شرکت های هواپیمایی عربستان سعودی در نمایشگاهی که به میزبانی کمسیون گردشگری و میراث ملی عربستان برگزار شد ، تفاهم نامه امضا ک ردند.براساس این توافق نامه که توسط مدیر اجرایی شرکت توسعه دریای سرخ ، جان پاگانو و صالح بن ناصر الجاسر ، مدیرکل شرکت هواپیمایی عربستان سعودی به امضا رسیده است ، این دو سازمان با اقدام همکاری که برای حمایت از ارتقاء و رشد دو جانبه است توافق کردند. وی گفت: "ما بسیار خوشحالیم که این تفاهم نامه را با سعودی امضا کردیم ، شرکتی که در گذشته با آنها همکاری نزدیکی داشته ایم و با آنها به طور مستمر به دنبال ایجاد یک همکاری قوی و مشترک هستیم که بهترین های عربستان سعودی را به جهان نشان می دهد." پاگانو

در این تفاهم نامه فرصت های همکاری بین هر دو سازمان ذکر شده است ، که شامل ارتقاء و مشارکت مشترک در نمایشگاه های محلی و بین المللی و کمپین های بازاریابی مشترک بین المللی است.شرکت توسعه دریای سرخ پیش از این با عربستان سعودی مشارکت کرده بود تا یک بازدید از سایت کارمندان را انجام دهد ، که در آن سعودی نزدیک به 200 عضو تیم ریاض را به فرودگاه الوجه حمل می کرد تا در زیبایی طبیعی سایت غوطه ور شوند و با مشخصات آن بیشتر آشنا شوند.