شرکت هواپیمایی آمریكا گزارش از درآمد قوی سه ماهه سوم را نشان داد

4 آبان ماه 98

شرکت هواپیمایی آمریکایی درآمد سه ماهه سوم قبل از مالیات را 557 میلیون دلار گزارش کرده است.درآمد خالص برای این دوره در شرکت حمل و نقل 425 میلیون دلار بود.به استثنای اقلام ویژه خالص ، درآمد پیش از مالیات و درآمد خالص نیز بیش از 15 درصد نسبت به سال گذشته به 835 میلیون دلار و 630 میلیون دلار رسیده است.سود سه ماهه سوم برای هر سهم 0.96 دلار بود.به استثنای اقلام ویژه خالص ، درآمد هر سهم نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته و به 1.42 دلار در هر سهم رقیق شده رسیده است.داگ پارکر ، مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی آمریكا ایرلاینز گفت: "ما خوشحالیم كه از 15٪ افزایش سود و سود هر سهم 20٪ برای سه ماهه سوم به استثنای موارد ویژه خالص گزارش كنیم."با این حال ، ما می دانیم که نتایج ما باید بهتر می بود.وی ادامه داد: "در سه ماهه سوم ما از تأثیر مداوم Boeing 737 Max و چالش های عملیاتی ناشی از ادامه مذاکرات قرارداد کار تحت تأثیر قرار گرفت."این چالش ها مشتریان ، سهامداران و اعضای تیم ما را تحت تأثیر قرار داده است ، که ما از زحمات و پشتکار آنها تشکر می کنیم."آمریكایی گزارش از ركورد درآمد سه ماهه سوم 11.9 میلیارد دلار را نشان داد. همچنین درآمد کل سه ماهه سوم را به ازای هر مایل صندلی موجود 15.71 سنت اعلام کرده است که این افزایش نسبت به سال گذشته دو درصد افزایش داشته است.ما در حال انجام اقدامات قاطع برای تصحیح این عملکرد هستیم و از چشم اندازهای ما برای سال 2020 و بعد از آن هیجان زده هستیم.