شرکت هواپیمایی ترکیه برای اضافه کردن Xi’an به شبکه در حال توسعه مسیر چین

20 آبان ماه 98

شرکت هواپیمایی ترکیه با ادامه روند توسعه شبکه مسیر خود در چین ، پروازها را به Xian اضافه خواهد کرد.هفته گذشته ، رئیس هیئت هواپیمایی ترکيه ، و دبیر کمیته حزب استان شناسی، توافق نامه ای را برای این شرکت هواپیمایی برای شروع پروازها انجام دادند.تعداد دفعات پرواز به xian ابتدا در هفته یک بار خواهد بود و قرار است پروازها تا پایان سال 2019 شروع شود و با شروع برنامه تابستانی 2020 به تدریج افزایش یابد.با شروع پروازها به Xian ، پروازهای متقابل خطوط هوایی Turkish Airlines به 24 پرواز در هفته افزایش می یابد.Aycı اضافه کرد: "ما انتظار داریم که پروازهای Xian به گردشگری ، تجارت ، فرهنگی و اقتصاد بین دو کشور کمک کند."من معتقدم که پل حمل و نقل ساخته شده توسط ما ، تحولات مثبت را برای هر دو کشور که روابط عمیق و ریشه در تاریخ دارند ، سودمند خواهد ساخت."