شرکت هواپیمایی سنگاپور در ارائه خدمات بدون توقف به ایالات متحده قرارداد می بندد!

14 شهریور 98

شرکت هواپیمایی سنگاپور (SIA) با تمرکز بر جنوب شرقی آسیا-ایالات متحده ، به گسترش خدمات بدون توقف خود ادامه می دهد. این شرکت هواپیمایی پرچم اولین پرواز بدون توقف را از سیاتل ، واشنگتن ، به سنگاپور آغاز کرده است که توسط Airbus A350 XWB ، هواپیمای آماده پرواز برای خدمات بدون توقف استفاده می شود.