شرکت هواپیمایی ویتنام تفاهم نامه با گروه Sun را امضا کرد

31 شهریور 98

شرکت های هواپیمایی ویتنام و گروه سان رسماً تفاهم نامه ای را برای توسعه و ارائه محصولات و خدمات بهتر به مشتریان خود را امضا کردند.معامله بین Sun Group و Vietnam Airlines شامل مجموعه متنوعی از محصولات است که ترکیبی از حمل و نقل هوایی با خدمات گردشگری و تفریحی را در کلیه پروازهای هواپیمایی ویتنام و امکانات تفریحی و اقامتی گروه سان به عهده دارد.مسافران می توانند اکنون یک بسته واحد را خریداری کنند و خود را در یک تجربه در سطح جهانی از هر دو پیشنهاد حمل و نقل هوایی و گردشگری غرق کنند.این دو شرکت همکاری های زیادی را تجربه می کنند ، از جمله تجربه گسترده ، تأسیس اعتبار و منابع قابل توجه ، و اکنون با برپایی رویدادهای سالانه بین المللی در هانوی ، داننگ ، شهر هوشی مین و کوانگ نین ، روابط خود را بیشتر می کنند.