شرکت هواپیمایی کانادا پروازهای جدید خدمات زمستانی را به Phoenix-Mesa آغاز می کند

24 آذر ماه 98

MESA، AZ - Swoop ، یک هواپیمای هوایی با سرعت پایین در حال رشد کم هزینه کانادا ، در حال اضافه کردن یک پرواز سرویس جدید زمستانی به فرودگاه ققنوس-Mesa Gateway است.با شروع از 15 دسامبر ، این هواپیمایی هفته ای دو بار پرواز بین فرودگاه ققنوس-مسا و وینیپگ ، مانیتوبا را آغاز می کند.Swoop ، یک شرکت تابعه هواپیمایی کانادا WestJet ، پروازهای این شرکت را در روزهای پنجشنبه و یکشنبه انجام می دهد.این شرکت هواپیمایی همچنین یک پرواز سرویس زمستانی بین ققنوس-مسا و ادمونتون ، آلبرتا را انجام می دهد.