شرکت کوبالت ایر، شرکت هواپیمایی قبرس که به طور پویا نوآوری می کند

04 اردیبهشت 1397

قبرس با شرکت جدید خود، یک شرکت با سرمایه بین المللی و مدیریت بسیار انعطاف پذیر هستند. رئیس هیئت مدیره، گرگوری دیاکوس، به طور خلاصه، اما جامع، اهداف این شرکت را مشخص می کند و «آینده» خطوط هوایی را با وضوح بسیار بالا نشان می دهد. از دیدگاه خود، مدیر عامل، اندرو مدر، به پیشرفت های فنی و انطباق با استانداردهای ایمنی بین المللی IOSA اشاره دارد.از آنجا که به نظر می رسد که کیفیت علامت تجاری شرکت، همراه با برنامه ریزی است.یک نمونه منحصر به فرد از چند فرهنگی و محتوا، بروشور سه ماهه ای است که توسط کوبالت منتشر شده است که در 102 صفحه نشان می دهد که اندازه پروژه، با توجه به محتوا، قبرس را با یونان ترکیب می کند.

https://www.traveldailynews.com