جاذبه های گردشگری ایران - شهر باستانی ماداکتو دره شهر ایلام

جاذبه های گردشگری ایران - شهر باستانی ماداکتو دره شهر ایلام

2safar

در معرفی دره شهر، به گذشته و تاریخ این شهر کهن اشاره کردیم و برای معرفی جاذبه های گردشگری این منطقه ی باستانی، قلب بقایای تاریخی این شهر بهترین انتخاب برای شما خواهد بود. در نزدیکی شهر کنونی، گردشگران با شهری سمگی از دل تاریخ رو به رو هستند، شهری که برای تماشای آن لازم به عبور از دروازه ی زمان ندارید، پیش ار از ماداکتو نام بردیم، شهری که هویت تاریخی دره شهر و استان ایلام را به یدک می کشد، شهری که بسیاری از باستان شناسان، بر این باورند که شهری متعلق به دوران ساسانی است و این درحالی است که برخی از باستان شناسان معتقدند که ماداکتو پایتخت حکومت عیلامیان در نواحی شرقی خود بوده و آشور بانی بال اولین ویران گر ماداکتو، هر چند بقایای اندکی از ماداکتوی عهد عیلامیان در دره شهر کنونی موجود است، اما نام ماداکتو بخش مهمی از تاریخ ایران را با خود به همراه دارد، این شهر باستانی در دوره های اشکانی مورد توجه قرار گرفت اما مهمترین بقایای امروزی شهر ماداکتو متعلق به عهد ساسانیان است و گردشگران در محوطه ی باستانی این شهر می توانند بقایای شهری از دوران ساسانیان را مشاهده کنند.

2safar

ساختار کلی شهر همچنان پا برجاست، هرچند خانه و بنایی آسیب ندیده را نمی توان در این شهر پیدا کرد اما، اجزای شهر سرجای خود قرار دارند، برج های نگهبانی، حصار و دیوار های خانه حتی بسیار از المان های معماری دوران ساسانی را به خوبی می توانید در این شهر باستانی پیدا کنید، هرچند این شهر در دوران اسلامی و پس از حمله ی اعراب نام اش به سیمره تغییر کرد، اما مهمترین بخش هویتی و تاریخی بنا های این شهر متعلق به دوران ساسانیان است.

2safar

نکته ی جال توجه در خصوص شهر ماداکتو، ویژگی های شهر سازی دوران باستانی آن است، ویژگی های که برای گردشگران هیجان انگیز و قابل توجه خواهد بود. ساسانیان به لحاظ عمرانی دارای پیشرفت های زیادی بودند و در حوزه شهر سازی هم المان ها و ویژگی های خاصی را دنبال می کردند، که از آن موارد می توان به سیستم های آب کشی و دفع فاضلاب آن اشاره کرد، که یکی از دیدنی ترین بخش های این شهر باستانی به شمار می آید. به همین خاطر، خرابه های این شهر باستان راوی داستان های بسیاری است، برخی بر این باورند که این شهر را خسرو پرویز ساسانی بنا کرده و قدمت تاریخی بقایای کنونی به آن دوره ی تاریخی باز می کرد، که البته سند معتبری در این خصوص وجود ندارد و تنها بقایای برجامانده ی این شهر باستانی که در بر دارنده ی اطلاعات مشخص تاریخی هستند، سکه هایی است که متعلق به خسرو سوم ساسانی و پادشاهان بعد او می باشند.

2safar

از شهر تاریخی سیمره که نمایانگر هویت دوران اسلامی این شهر می باشد، نیز بقایای خانه های مسکونی و مسجد برجای مانده که مجموعه ای کامل را پیش روی گردشگران می گذارد، مجموعه ای که تماشای تحول تاریخی این منطه را در دوران مختلف تاریخی به نمایش می گذارد. شهر ماداکتو شهری نسبتا پر جمعیت بوده ، که بر اساس کاوش های باستانی منزقه در حدود 5 هزار خانه در آن وجود داشته است، که البته آخرین زلزله ای که شهر سیمره را از میان برداشت، بسیاری از خانه های باستانی را نیز ویران کرد.