عبور یک شهاب سنگ از کنار زمین

عبور یک شهاب سنگ از کنار زمین

در روز سه شنبه اول سپتامبر یک شهاب سنگ از کنار سیاره زمین عبور کرد. این شهاب سنگ هیچ خطری برای زمین نداشت زیرا از کنار سیاره ما از فاصله 120 هزار کیلومتری یعنی حدود یک سوم فاصله ماه با زمین عبور کرد. طرفداران ستاره شناسی توانستند با تلسکوب این شهاب سنگ را رویت کنند. به گفته مرکز تحقیقات هوایی و فضایی آلمان قطر متوسط این شهاب سنگ 22 تا 49 متر است به زبان ساده تر اندازه یک خانه چند طبقه است. طبق ارزیابی ها به وقت آلمان این شهاب سنگ در ساعت 18 و 12 دقیقه قابل دیدن است البته بدون تلسکوپ امکان دیدن این شهاب سنگ ممکن نیست. این اولین شهاب سنگی نیست که از کنار زمین عبور می کند هر ساله 60 شهاب سنگ از کنار زمین رد می شود و هیچ خطری برای زمین ندارد. تنها در سال 2013 یک شهاب سنگ 60 متری به زمین خورد که در شهر چیلیابنسک روسیه افتاد و حدود 1200 زخمی شدند. برای اطلاع از خبرهای 24 ساعته با 2سفر همراه باشید، و همچنین برای اطلاع از تورهای موجود با ما درتماس باشید .

12 شهریور ماه 1399