عربستان سعودی برای اولین بار ویزای گردشگری صادر می کند

7 مهر ماه 98

عربستان سعودی برای اولین بار درهای خود را برای بازدید کنندگان بین المللی باز می کند.پادشاه محافظه کار خاورمیانه از برنامه هایی برای صدور ویزا توریستی برای 49 کشور رونمایی خبر داده است ، ضمن اینکه که تدابیری برای پوشش زنان توریست نیز اندیشیده است.این طرح ها در یک رویداد در Ad-Diriyah ، میراث جهانی یونسکو در ریاض رونمایی شد.احمد الخطیب ، وزیر جهانگردی عربستان ، آن را یک "لحظه تاریخی" برای این کشور توصیف کرد.ویزا تاکنون عمدتاً محدود به زائران ، مسافران تجاری و کارگران خارج از کشور بوده است.این بخشی از اقدام گسترده تر کشور برای کاهش وابستگی خود به نفت است.مقامات عربستان سعودی گفتند این کشور می خواهد تا سال 2030 گردشگری را از سه به ده درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.