عمان ایر حمایت از تیم ملی فوتبال را گسترش می دهد

23 آبان ماه 98

عمان ایر با حمایت از فدراسیون فوتبال عمان ، حمایت خود را گسترش داده و نقش خود را به عنوان حامل رسمی تیم ملی برای سال 2020 ادامه می دهد.سران این سازمان در مراسمی در فرودگاه بین المللی مسقط این توافق نامه را امضا کردند.عبدالعزیز ال رئیسی ، مدیر اجرایی عمان ایر ، از توافق نامه جدید استقبال کرد و گفت: "ما از تمدید توافق با اتحادیه فوتبال عمان خوشحالیم."عمان ایر از سال 2012 شریک استراتژیک اتحادیه فوتبال عمان بوده است.وی گفت: "ما مراحل مهمی را که تیم ملی در سالهای اخیر در رقابت های منطقه ای و بین المللی خود به دست آورده است ، از نزدیک دنبال می کنیم و می شناسیم."شرکت هواپیمایی ملی مشتاق و کاملاً متعهد به حمایت از فعالیت های اتحادیه فوتبال عمان است و امیدواریم که این همکاری تأثیر مثبتی در دراز مدت داشته باشد."در این مراسم دبیرکل اتحادیه فوتبال عمان سعید عثمان آل بلوشی و سایر اعضای ارشد انجمن حضور داشتند.همچنین بازیکنان تیم فوتبال از جمله علی الحبسی ، احمد کانو ، محمد المسالمی و محاسن جوهر نیز حضور داشتند.سلیم آل وهابی ، رئیس اتحادیه فوتبال عمان ، خاطرنشان کرد: این توافق به تقویت همه سطح فوتبال در عمان کمک می کند.وی افزود: این همکاری در چهارچوب مشارکت مداوم با هدف خدمت به فوتبال عمان است که چندین سال با نتایج مثبت برای هر دو طرف ادامه داشته است.