فرودگاه سیتی لندن برای مسافران محلی از اهمیت زیادی برخوردار است

6 مهر ماه

تجزیه و تحلیل جدید داده های کد پستی سازمان هواپیمایی کشوری توسط فرودگاه لندن نشان داده است که سال گذشته 143000 مسافر در حال مسافرت از این فرودگاه استفاده کرده اند که در شعاع سه مایل زندگی می کنند.این افزایش 22 درصدی از 117000 مسافر ثبت شده در سال 2017 است. هنگامی که ساکنین با مسافرانی که در حال بازدید یا مشغول به کار در منطقه هستند ، ترکیب می شوند ، تعداد مسافران در شعاع سه مایل در سال 2018 به 547.227 نفر می رسد.این بیش از 11 درصد از کل مسافرانی است که سال گذشته از این فرودگاه استفاده کرده اند.سفرهایی که در چهار شهر شرقی لندن واقع شده اند ، هم چنین افزایش چشمگیری داشته اند.ساکنان ، کارگران مشاغل محلی و گردشگرانی که سفر خود را در Barking و Dagenham آغاز کردند ، با بیشترین میزان حاشیه در سال نسبت به سال گذشته ، 75 درصد رشد داشتند ، در کنار گرینویچ (34 درصد افزایش) و هاکنی (هفت درصد رشد).