فرودگاه منچستر از صف های طولانی امنیتی انتقاد کرد

23 مهر ماه 98

مسافرانی که از طریق منچستر مسافرت می کنند ، با طولانی ترین زمان ، صف امنیتی هر فرودگاه انگلستان ، روبرو هستند. هر سه پایانه قطب شمال نسبت به فرودگاه های رقیب - به طور متوسط 16 دقیقه برای هر مسافر ، زمان انتظار داشتند - در حالی که در بدترین حالت یکی از مسافران اعلام کرد صف تا 90 دقیقه طول کشیده است.Stansted و Luton همچنین در بین بدترین فرودگاه های بزرگ برای صف های امنیتی قرار داشتند که میانگین انتظار در آنها به ترتیب 14 و 12 دقیقه بود.آنها از بیش از 4000 مسافر خواسته اند تا تخمین بزنند که در آخرین بازدید خود از فرودگاه ، مدت زمان انتظار آنها در حالی که از امنیت عبور می کردند ، چقدر است.به نظر می رسد که منچستر بعد از ناکامی در دستیابی به صف های طولانی در امنیت ، اهداف زمان انتظار خود را کاهش داده است.در سال 2017 ، کارفرمایان فرودگاه نتوانستند اهداف خود را برای دستیابی به 95 درصد از مسافران از طریق امنیت در کمتر از هشت دقیقه به انجام برسانند - اما از آن زمان به بعد برای رسیدن به 92 درصد از مسافران گذشته از چک های امنیتی ، به هدف کمتراز 15 دقیقه رسیده اند.سخنگوی گروه فرودگاه های منچستر گفت: "ما عملکرد واقعی زمان انتظار را در امنیت روزانه کنترل می کنیم.