قبرس آمارهای گردشگری را برای سال 2017 نشان می دهد

19 بهمن 1396

سازمان گردشگری قبرس در سال 2016 در سال 2017 با 14.6 درصد در سال 2017، گردشگری جهانی را با بازدید کنندگان جهانی جشن می گیرد.

از ژانویه تا دسامبر 2017، گردشگران جهان گردشگری قبرس به 3652،073 رسیده است؛ افزایش 14.6 درصدی در سال 2016 (3،186،531).

از این تعداد، 1،253،839 ورودی انگلیس وجود داشت؛ افزایش 8.3 درصدی در سال 2016 (1،157،978).

بریتانیا و یونان، مهمترین منابع گردشگری برای قبرس را برای دسامبر 2017 تشکیل می دهند که نسبت آن ها به ترتیب 28.5 درصد و 14.1 درصد، در حالی که ورود از روسیه 12.4 درصد و از اسرائیل 10.2 درصد از کل ورودی ها است.

ورودی های گردشگری از انگلستان در دسامبر 2017 به میزان 8. 8 درصد افزایش یافته است، در مقایسه با دسامبر 2016، به 28.218، در حالی که گردشگران یونان 6. 9 درصد افزایش داشته اند.

http://www.breakingtravelnews.com