قطر ایرویز توافق نامه كد نویسی با هواپیمایی مالت را امضا کرد

10 اسفند ماه 98

شرکت قطر ایرویز با شرکت هواپیمایی مالت توافق نامه کدگذاری را امضا کرده است.اولین پروازهای برنامه نویسی که از 9 مارس آغاز به کار می کند.توافق نامه کدگذار ، اتصال به مالت را با خاورمیانه ، آفریقا ، آسیا و استرالیا افزایش می دهد و این امکان را فراهم می کند که مسافران Air Malta بتوانند در پروازهای قطر ایرویز به دوحه و از آنجا به بیش از 170 مقصد سفر کنند.مسافران قطر ایرویز همچنین از دسترسی بیشتر به مالت و شبکه گسترده مدیترانه ای ایر مالت بهره مند می شوند.مقصد Codeshare شامل کالیاری ، پالرمو و کاتانیا است.اکبر آل بیکر ، مدیر اجرایی گروه هواپیمایی قطر گفت: "وقتی در ماه ژوئن خدماتی را به مالت آغاز کردیم ، اظهار داشتم این فقط آغاز تعهد بلند مدت ما برای تقویت تجارت و گردشگری بین دو کشور ما است."این توافق با ایر مالت مزایای قابل توجهی را برای ایرلاین ها و هزاران مسافر فراهم می کند ، هر دو شبکه ما را گسترش می دهد و پایه و اساس را برای تقویت هرچه بیشتر همکاری در زمینه های دیگر در آینده فراهم می کند."هواپیمایی قطر ایرویز پرواز خود را به مالت از چهارم ژوئن سال گذشته آغاز کرد ، با پروازهای روزانه در تابستان و یک سرویسکلیف چتچوتی ، مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی مالت گفت: "این توافقنامه یکی دیگر از نقاط عطف برای مالت در استراتژی رشد و گسترش شبکه کدگذاری آن است. هفتگی چهار بار در طول زمستان.وی گفت: "این یک قدم طبیعی بود که ما پس از راه اندازی خدمات مستقیم برنامه ریزی شده به جزایر ما و همکاری موفقیت آمیز در آموزش خلبانی ، شرکت هواپیمایی قطر ایرویز ارائه داد."