قطر ایرویز پروازهای اوزاکا را در ماه آوریل آغاز می کند

26 شهریور 98

شرکت قطر ایرویز خدمات خود را از اوزاکا ژاپن در تاریخ 6 آوریل آغاز می کند.دومین منطقه بزرگ ژاپن ، اوزاکا ، سومین دروازه هواپیمایی به این کشور خواهد بود.شرکت قطر ایرویز در سال 2010 خدمات مستقیم به توکیو ناریتا را شروع کرد و سرویس توکیو هاندا را در سال 2014 از فرودگاه بین المللی حمد دوحه آغاز کرد.

این پرواز با یک هواپیمای ایرباس A350-900 انجام می شود و دارای 36 صندلی در کلاس تجاری و 247 صندلی در اقتصاد است.این عملیات در ابتدا با خدمات 5 بار در هفته آغاز می شود و از ژوئن به یک سرویس روزانه افزایش می یابد.