تور موريس | جزيره موريس نوروز 99

تور موريس | جزيره موريس نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
LAGUNA BEACH RESORT & SPA
2safar
H.B

689 دلار

689 دلار

525 دلار

370 دلار

موريس STD ROOM
ANELIA RESORT & SPA
2safar
H.B

740 دلار

1005 دلار

740 دلار

445 دلار

موريس STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

689 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

689 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

525 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

370 دلار

موقعیت مکانی
موريس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

740 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1005 دلار

نرخ اتاق سه تخته

740 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

445 دلار

موقعیت مکانی
موريس
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی