تور بلغارستان | وارنا نوروز 99

تور بلغارستان | وارنا نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PLAZA
2safar
B.B

460 یورو

490 یورو

460 یورو

250 یورو

210 یورو

وارنا STD ROOM
INTEROTEL CHERNO MORE
2safar
B.B

490 یورو

550 یورو

490 یورو

270 تومان

230 تومان

وارنا STD ROOM
ASTOR GARDEN
2safar
B.B

530 یورو

650 یورو

530 یورو

350 یورو

250 یورو

وارنا STD ROOM
ROSSLYN DIMYAT
2safar
B.B

550 یورو

720 یورو

550 یورو

350 یورو

250 یورو

وارنا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

460 یورو

نرخ اتاق یک تخته

490 یورو

نرخ اتاق سه تخته

460 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

250 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 یورو

موقعیت مکانی
وارنا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

490 یورو

نرخ اتاق یک تخته

550 یورو

نرخ اتاق سه تخته

490 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

270 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

230 تومان

موقعیت مکانی
وارنا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

530 یورو

نرخ اتاق یک تخته

650 یورو

نرخ اتاق سه تخته

530 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

350 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

250 یورو

موقعیت مکانی
وارنا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

550 یورو

نرخ اتاق یک تخته

720 یورو

نرخ اتاق سه تخته

550 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

350 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

250 یورو

موقعیت مکانی
وارنا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی