تور سریلانکا | کلمبو - کندی - بنتوتا نوروز 99

flydubai Airlines

تور سریلانکا | کلمبو - کندی - بنتوتا نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

13500000 تومان

18500000 تومان

13500000 تومان

10900000 تومان

8900000 تومان

کلمبو-کندی-بنتوتا STD ROOM

16800000 تومان

21800000 تومان

16800000 تومان

15400000 تومان

9900000 تومان

کلمبو-کندی-بنتوتا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-کندی-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9900000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-کندی-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی