تور ترکیه | آلانیا نوروز 99

Qeshm Airlines

تور ترکیه | آلانیا نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ARTEMIS PRINCES
2safar
H.B

5350000 تومان

6550000 تومان

5350000 تومان

4790000 تومان

4590000 تومان

آلانیا STD ROOM
LIMONCELLO KONAKLI
2safar
ALL

5650000 تومان

6850000 تومان

5650000 تومان

5190000 تومان

4590000 تومان

آلانیا STD ROOM
LYCOUS BEACH HOTEL
2safar
ALL

5890000 تومان

7290000 تومان

5890000 تومان

5290000 تومان

4590000 تومان

آلانیا STD ROOM
EFTALYA AQUA
2safar
U.ALL

6750000 تومان

8590000 تومان

6750000 تومان

5750000 تومان

4590000 تومان

آلانیا STD ROOM
MUKARNAS RESORT
2safar
U.ALL

6890000 تومان

8890000 تومان

6890000 تومان

5950000 تومان

4590000 تومان

آلانیا STD ROOM
XORIA DELUXE RESORT
2safar
U.ALL

6950000 تومان

8890000 تومان

6950000 تومان

6090000 تومان

4590000 تومان

آلانیا STD ROOM
XAFIRA DELUXE
2safar
U.ALL

6990000 تومان

9150000 تومان

6990000 تومان

6190000 تومان

4590000 تومان

آلانیا STD ROOM
EFTALYA OCEAN
2safar
U.ALL

7090000 تومان

9250000 تومان

7090000 تومان

6290000 تومان

4590000 تومان

آلانیا STD ROOM
HAYDARPASHA LUXURY
2safar
U.ALL

7190000 تومان

9350000 تومان

7190000 تومان

6390000 تومان

4590000 تومان

آلانیا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
آلانیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
آلانیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
آلانیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
آلانیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
آلانیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
آلانیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
آلانیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
آلانیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
آلانیا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی