تور روسیه | مسکو - سنت پترزبورگ نوروز 99

Aeroflot

تور روسیه | مسکو - سنت پترزبورگ نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
AZIMUT HOTEL
2safar
B.B
COSMOS CLUB
2safar
B.B

11890000 تومان

13990000 تومان

11890000 تومان

10390000 تومان

7790000 تومان

مسکو+سنت پترزبورگ رفت 28 اسفند ماه
PARK KRESTOVSKIY
2safar
B.B
ASTRUS
2safar
B.B

11590000 تومان

13790000 تومان

11590000 تومان

9990000 تومان

7790000 تومان

مسکو+سنت پترزبورگ رفت 3 فروردین ماه
AZIMUT SMART
2safar
B.B
COSMOS CLUB
2safar
B.B

11690000 تومان

13990000 تومان

11690000 تومان

9990000 تومان

7790000 تومان

مسکو+سنت پترزبورگ رفت 7 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7790000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو+سنت پترزبورگ
توضیحات
رفت 28 اسفند ماه
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7790000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو+سنت پترزبورگ
توضیحات
رفت 3 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7790000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو+سنت پترزبورگ
توضیحات
رفت 7 فروردین ماه

راه های ارتباطی