تور تونس | حمامت نوروز 99

Qatar Airways

تور تونس | حمامت نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO
2safar
ALL

11000000 تومان

790 یورو

11000000 تومان

1390 یورو

11000000 تومان

790 یورو

9400000 تومان

500 یورو

9400000 تومان

100 یورو

حمامت DELUXE
نرخ اتاق دو تخته

11000000 تومان

790 یورو

نرخ اتاق یک تخته

11000000 تومان

1390 یورو

نرخ اتاق سه تخته

11000000 تومان

790 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9400000 تومان

500 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9400000 تومان

100 یورو

موقعیت مکانی
حمامت
توضیحات
DELUXE

راه های ارتباطی