تور روسیه | سنت پترزبورگ نوروز 99

Nordwind Airlines

تور روسیه | سنت پترزبورگ نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

7995000 تومان

120 دلار

10645000 تومان

120 دلار

7995000 تومان

120 دلار

7295000 تومان

120 دلار

4995000 تومان

120 دلار

سنت پترزبورگ STD ROOM
ART NUVO HOTEL
2safar
B.B

8495000 تومان

120 دلار

10745000 تومان

120 دلار

8495000 تومان

120 دلار

7375000 تومان

120 دلار

4995000 تومان

120 دلار

سنت پترزبورگ STD ROOM
PARK INN RADISSON
2safar
B.B

9195000 تومان

120 دلار

12175000 تومان

120 دلار

9195000 تومان

120 دلار

7975000 تومان

120 دلار

4995000 تومان

120 دلار

سنت پترزبورگ STD ROOM
COURTYARD MARRIOT PUSHKIN HOTEL
2safar
B.B

9295000 تومان

120 دلار

12495000 تومان

120 دلار

9295000 تومان

120 دلار

8145000 تومان

120 دلار

4995000 تومان

120 دلار

سنت پترزبورگ STD ROOM
SOLO SOKOS BRIDGE HOTEL
2safar
B.B

11245000 تومان

120 دلار

15295000 تومان

120 دلار

11245000 تومان

120 دلار

8845000 تومان

120 دلار

4995000 تومان

120 دلار

سنت پترزبورگ STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7995000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق یک تخته

10645000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق سه تخته

7995000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7295000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8495000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق یک تخته

10745000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق سه تخته

8495000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7375000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9195000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق یک تخته

12175000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق سه تخته

9195000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7975000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM
نرخ اتاق دو تخته

9295000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق یک تخته

12495000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق سه تخته

9295000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8145000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11245000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق یک تخته

15295000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق سه تخته

11245000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8845000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی