تور فیلیپین | مانیل + بوراکای نوروز 99

تور فیلیپین | مانیل + بوراکای نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
HERITAGE HOTEL
2safar
B.B
SAVOY HOTEL
2safar
B.B

625 دلار

975 دلار

625 دلار

430 دلار

300 دلار

مانیل-بوراکای SUP-DLX
SAVOY HOTEL
2safar
B.B
SAVOY HOTEL
2safar
B.B

650 دلار

1030 دلار

650 دلار

450 دلار

315 دلار

مانیل-بوراکای ESSENTIAL-DLX
IM HOTEL
2safar
B.B
HENANN REGENCY
2safar
B.B

750 دلار

1200 دلار

750 دلار

520 دلار

350 دلار

مانیل-بوراکای CLASSIC-SUP
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

625 دلار

نرخ اتاق یک تخته

975 دلار

نرخ اتاق سه تخته

625 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

430 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

300 دلار

موقعیت مکانی
مانیل-بوراکای
توضیحات
SUP-DLX
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

650 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1030 دلار

نرخ اتاق سه تخته

650 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

450 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

315 دلار

موقعیت مکانی
مانیل-بوراکای
توضیحات
ESSENTIAL-DLX
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

750 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1200 دلار

نرخ اتاق سه تخته

750 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

520 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

350 دلار

موقعیت مکانی
مانیل-بوراکای
توضیحات
CLASSIC-SUP

راه های ارتباطی