تور ویتنام | هانوی - خلیج هالونگ - هوشی مین نوروز 99

تور ویتنام | هانوی - خلیج هالونگ - هوشی مین نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ADAMS HANOI HOTEL
2safar
B.B
HUONG HAI HALONG HOTEL
2safar
B.B
LE DUY HOTEL
2safar
B.B

625 دلار

850 دلار

625 دلار

530 دلار

360 دلار

VIETNAM نوزاد : 80 دلار
LENID THO NHUOM HOTEL
2safar
B.B
RENEA CRUISE HOTEL
2safar
B.B
RAMADA HOTEL SAIGON
2safar
B.B

690 دلار

990 دلار

690 دلار

545 دلار

375 دلار

VIETNAM نوزاد : 85 دلار
GRAND VISTA HANOI HOTEL
2safar
B.B
GOLDEN CRUISE HOTEL
2safar
B.B
TAN SON NHAT HOTEL SAIGON
2safar
B.B

790 دلار

1190 دلار

790 دلار

565 دلار

450 دلار

VIETNAM نوزاد : 95 دلار
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

625 دلار

نرخ اتاق یک تخته

850 دلار

نرخ اتاق سه تخته

625 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

530 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

360 دلار

موقعیت مکانی
VIETNAM
توضیحات
نوزاد : 80 دلار
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

690 دلار

نرخ اتاق یک تخته

990 دلار

نرخ اتاق سه تخته

690 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

545 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

375 دلار

موقعیت مکانی
VIETNAM
توضیحات
نوزاد : 85 دلار
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

790 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1190 دلار

نرخ اتاق سه تخته

790 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

565 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

450 دلار

موقعیت مکانی
VIETNAM
توضیحات
نوزاد : 95 دلار

راه های ارتباطی