تور سریلانکا | کلمبو + کندی + بنتوتا

Oman Air

تور سریلانکا | کلمبو + کندی + بنتوتا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
OZO COLOMBO
2safar
B.B
OZO KANDY
2safar
B.B
THE PALAMS
2safar
B.B

13500000 تومان

17900000 تومان

13500000 تومان

10900000 تومان

8900000 تومان

کلمبو-کندی-بنتوتا STD ROOM
OZO COLOMBO
2safar
B.B
OZO KANDY
2safar
B.B
CITRUS WASKADUWA
2safar
B.B

13500000 تومان

18900000 تومان

13500000 تومان

10900000 تومان

8900000 تومان

کلمبو-کندی-بنتوتا STD ROOM

13900000 تومان

18900000 تومان

13900000 تومان

11200000 تومان

9300000 تومان

کلمبو-کندی-بنتوتا STD ROOM

15500000 تومان

19900000 تومان

15500000 تومان

11500000 تومان

8900000 تومان

کلمبو-کندی-بنتوتا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-کندی-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-کندی-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9300000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-کندی-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-کندی-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی