تور یونان | آتن نوروز 99

تور یونان | آتن نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4STAR
2safar
B.B

890 یورو

1190 یورو

890 یورو

690 یورو

390 یورو

آتن STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

890 یورو

نرخ اتاق یک تخته

1190 یورو

نرخ اتاق سه تخته

890 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

690 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

390 یورو

موقعیت مکانی
آتن
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی