اسپانیا از اوایل ماه مارس کمترین میزان مرگ و میر را ثبت کرد

17 فروردين ماه 99

طی روز گذشته 674 نفر دیگر در اثر بیماری کروناویروس در اسپانیا جان خود را از دست داده اند که کمترین افزایش روزانه در درصد از ابتدای ماه مارس است.این کشور در حال حاضر 12418 کشته در اثر شیوع ویرانگر خود ، بیشترین نقاط جهان به غیر از ایتالیا ، دیده است.اما شواهد نشان می دهد که این کشور با بدتر شدن موارد جدید و کاهش مرگ و میر ، از بدترین بیماری همه گیر است.داده های وزارت بهداشت نشان می دهد که در حال حاضر 802626 مورد فعال Covid-19 در اسپانیا وجود دارد که از روز شنبه 1.488 نفر افزایش یافته است اما همچنین کوچکترین افزایش روزانه از 17 مارس است.با این وجود ، تعداد افرادی که از زمان شروع این بیماری در بیماران در بخش های مراقبت ویژه بودند ، 329 نفر بود.وزارتخانه همچنین گزارش داده است که اکنون 38.080 از این ویروس بهبود یافته اند.نزدیک به 4000 بیشتر از تعداد گزارش شده در روز شنبه. برای اولین بار از زمان ارائه آماری ، افزایش روزانه در موارد فعال زیر 2٪ بود.