كرونا ويروس پروازهای نروژی را کاهش می دهد

21 اسفند ماه 98

نروژی تقریباً 3،000 پرواز را از اواسط ماه مارس و اواسط ژوئن لغو خواهد کرد زیرا تقاضای مسافرتی در برابر شیوع کووید 19 کاهش می یابد.این تقریباً 15 درصد از کل ظرفیت دوره را نشان می دهد.ناوگان کم هزینه ، که قبلاً از نظر اقتصادی با مشکل روبرو بوده اند ، اقدامات دیگری نیز انجام داده است ، از جمله اخراج موقت سهم قابل توجهی از نیروی کار خود.هفته گذشته ، نروژی کاهش تقاضا برای رزروهای آینده را تجربه کرده است.این کنسل ها بر کل شبکه تأثیر می گذارد ، با بیان اینکه شرکت هواپیمایی "به محض آماده شدن برای اجرای آنها ، جزئیات بیشتری را به اشتراک مي گذارد".وی گفت: "این زمان بحرانی برای صنعت هواپیمایی ، از جمله نروژی است.جیکوب شرام ، مدیر اجرایی نروژی گفت: "ما مقامات را تشویق می کنیم برای محافظت از زیرساخت های مهم و مشاغل ، بلافاصله اقداماتی را برای کاهش بی درنگ بار مالی شرکت های هواپیمایی انجام دهند."متأسفانه لغوها بر سهم قابل توجهی از همکاران ما در نروژی تأثیر می گذارد.وی گفت: "ما در مورد اخراج موقت اعضای خدمه پرواز و همچنین کارمندان در زمین و دفاتر مشاوره های رسمی با اتحادیه های خود آغاز کرده ایم.شرام گفت: "ما به گفتگو سازنده با اتحادیه ها و کارمندان ادامه خواهیم داد تا از طریق این وضعیت دشوار با هم کار کنند."نروژی با اجرای اقدامات جدید ، به روز رسانی های خود را با مشتریان ، بازار مالی و رسانه ها ادامه خواهد داد.