لیگ های فوتبال حرفه ای با وجود تهدید کروناویروس همچنان بازی می کنند

26 فروردین ماه 99

لیگ های فوتبال در سرتاسر جهان برای جلوگیری از گسترش Covid-19 به حالت تعلیق در آمده اند.در حال حاضر ، 206 از 211 انجمن ملی فیفا بازی فوتبال را متوقف کرده اند.با این حال ، بلاروس ، بوروندی ، نیکاراگوئه ، تاجیکستان و تایوان علیرغم تمایل برای تعلیق با روند صعودی روبرو هستند.