ماکائو ممنوعیت ورود همه مسافران خارجی برای جلوگیری از انتشار ویروس

۲۷ اسفند ماه ۹۸

دولت ماکائو همه مسافران کشورهای خارج از کشور را از آغاز نیمه شب 18 مارس ممنوع می کند.مطابق با اعلامیه مطبوعاتی دولت ، این اقدام در یک دستورالعمل اجرایی منتشر شده در روز سه شنبه تنظیم شده است.این اقدام ساکنان ماکائو و کارگران غیر مقیم یا ساکنان سرزمین اصلی چین ، هنگ کنگ و تایوان را شامل نمی شود.ماکائو در حال حاضر 12 مورد تأیید شده از ویروس کرونا دارد.