مجوز دیجیتالی سبک ESTA برای مسافران انگلیس به اتحادیه اروپا را مجددا راه اندازی می کند

11 اردیبهشت 1397

سفیران اتحادیه اروپا با پیشنهادی برای یک سیستم اطلاعات و صدور مجوز مسافرت در اروپا (ETIAS) با ریاست اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا موافقت کرده اند.سیستم، مدل ESTA در ایالات متحده، به عنوان یک گام مهم در حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا دیده می شود.این سیستم برای اتباع کشورهای عضو معاف از ویزا، از جمله انگلستان، اعمال خواهد شد. بازدیدکنندگان باید از طریق یک برنامه آنلاین، مجوز سفر را قبل از سفر خود دریافت کنند.

برای هر درخواست، متقاضی باید مبلغ مجوز سفر 7 یورو پرداخت کند.

http://www.breakingtravelnews.com