جاذبه های گردشگری ایران - مدرسه سعادت بوشهر - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - مدرسه سعادت بوشهر - قسمت دوم

2safar

مدرسه ی سعادت، به لحاظ فرهنگی و تاریخی یکی از محبوب ترین بنای های تاریخی میان مردم بوشهر به شمارمی رود و برای گردشگران این شهر نیز می توانند، از جمله بناهای به یاد ماندی باشد که بخش های مهمی از تاریخی بوشهر را رقم زده و امروزه یکی از مکان هایی مهم و جذاب شهر بوشهر به شمار می آید. مدرسه سعادت را می توان هویت معاصر بوشهر دانست، هویتی که نسل های مختلفی از افراد تحصیل کرده و نویسندگان و نخبگان بوشهری و جنوبی را تربیت کرده و امروزه به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری شهر بوشهر پیش روی گردشگران این شهر قرار دارد.

2safar

مهمترین ویژگی که گردشگران را به این بنای قدیمی می کشاند همان تاریخ و و هویت فرهنگی مشهور این مدرسه است ، اما جذابیت امروزین این بنا، به معماری آن وابسته است، بوشهر به عنوان یکی از شهر هایی تاریخی ایران، دارای بافت تاریخی و قدیمی می باشد که بر اساس المان های مشخصی از معماری شکل گرفته و سبک و اصول خاصی دارد، با این حال با تغییرات مختلف در جوامع امروزی کمبود فضا و زمین، بسیاری از المان های معماری های سنتی را کم رنگ کرده و پیشرفت های تکنولوژیکی وابستگی های محیطی و اقلیمی را بسیار کاهش داده به همین خاطر، در شهر های قدیمی بافت های سنتی کهنه تر می شوند و در ساخت و ساز های جدید نیز خبری از المان های معماری و ساختار های سنتی معماری نیست و بوشهر هم یکی از همین شهر هاست، که معماری خاص نواحی جنوبی بخصوص المان های معماری بافت سنتی این شهر به دست فراموشی سپرده شده و جز در انگشت شمار بناهای فاخر قدیمی نمی توان رد و اثری از آن را مشاهده کرد.

2safar

از این رو، مدرسه ی سعادت، یکی از همان بنا های فاخر قدیمی است، که گردشگران می توانند در گوشه و کنار این مدرسه و در فضا های مختلف اش المان های معماری بافت قدیمی بوشهر را ببینند. معماری که روایت گر بخش دیگری از هویت فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی ایران است. شبه جزیره ی بوشهر به واسطه ی موقعیت جغرافیایی اش از معماری خاص بهره می برد و معماری بافت قدیمی این شهر را شکل می داد.

2safar

از عناصر اصلی این سبک معماری باید به اقلیم این ناحیه اشاره کرد، که به دنبال جلوگیری از نفوذ گرما و استفاده از چوب های مشخص، جلوگیری از تبادل سریع انرژی در فضای داخلی و خارجی، ایجاد سایه رو ها و بدنه ها، کاهش رطوبت، هدایت باد ها و امکان بهره برداری از تهویه های دوطرف بخش هایی از این عنصر اصلی در سبک معماری بومی بوشهر است که در مدرسه ی سعادت به خوبی می توان این المان های اساسی را مشاهده کرد. عنصر دیگر این سبک محرومیت . حفظ حریمی خصوصی در فضای داخلی و میان خانه با فضای عمومی شهر است. همچنین فضای واسط یعنی ارتباط هنده اتاق ها و دسترسی به اتاق ها نیز عنصر دیگری است که در مدرسه ی سعادت خواهید دید.

2safar

به همین خاطر مدرسه ی سعادت شهر بوشهر، یکی از بنای های تاریخی و زیبایی است که با بهره مندی از المان های معماری بومی شهر بوشهر برای گردشگران جذابیت بسیاری خواهد داشت و یکی از مکان های زیبای این شهر نیز به شمار می رود.