مدیر ارشد جدید تنوع در شرکتهای هواپیمایی آمریكا

14 دی ماه 98

کنت چارلز به عنوان رئیس ارشد ورود و تنوع در شرکتهای هواپیمایی آمریكا منصوب شده است.در این نقش جدید ، چارلز استراتژی های گنجاندن جهانی و گوناگونی جهانی را در آمریکا رهبری خواهد کرد.این شامل ایجاد دفتر تنوع ، حقوق صاحبان سهام و شمول شرکت برای اطمینان از بهترین شیوه ها در همه ابعاد افراد و فرایندهای تجاری آمریکایی است.داگ پارکر ، رئیس و مدیر اجرایی آمریکایی گفت: "کن تجربه زیادی را برای تیم به ارمغان می آورد و یک رهبر اثبات شده در ایجاد استراتژی های شمول جهانی است."وی گفت: "ما در سفر هستیم تا رویکرد خود را نسبت به تنوع ، حقوق و عدالت و شمول در آمریكا تقویت كنیم ، و كن به ترسیم مسیر ما برای اطمینان از اینكه آمریكایی رهبر صنعت است كمك می كند.وی گفت: "تصمیم ما برای هدفگذاری بیشتر در این زمینه برای تجارت جهانی ما بسیار حیاتی است."کن صداي لازم و مهم را در تمام تصميم گيري هاي حساس ما فراهم مي کند."آمریكا اقدامات بسیاری در جهت تقویت شیوه های ورود و تنوع خود انجام داده است.این موارد شامل اجرای هر دو آموزش تعصب ضمنی مبتنی بر رایانه و حضوری برای همه 130،000 اعضای تیم و ایجاد یک تیم تخصصی برای گوش دادن ، حل و یادگیری از بازخورد مشتری است.چارلز از بانك آمریكا ، كه در آنجا معاون رئيس ارشد استعدادهای سرمایه گذاری بود ، به آمریكا می پیوندد و بیش از 30 سال تجربه در بخش خصوصی از جمله یك دهه ورود به رهبری تنوع را به ارمغان می آورد.