ارتباط طاسی مردان با خطر ابتلا به کرونا

ارتباط طاسی مردان با خطر ابتلا به کرونا

در یک گزارش علمی در وبسایت استرالیایی نوشته شده است که خطر ابتلا به کرونا در مردان طاس بیشتر است. در این تحقیقات جدید نشان داده شده است که ویروس کرونا به دلیل عوامل مرتبط با میزان و سطح هرمون تستوسترون در مردان طاس شیوع بیشتری داشته باشد. در این گزارش علمی آماده است که تستوسترون هورمونی به نام دی هیدروتستوسترون تولید می کند که مسئول طاسی در میان مردها است. در این گزارش آمده است که همین هرمون می تواند یک فرد طاس را در معرض بیماری شدید اپیدمیک کرونا قرار دهد. برای اطلاع از خبرهای 24 ساعته با 2سفر همراه باشید، و همچنین برای اطلاع از تورهای موجود با ما در تماس باشید .

18 آبان ماه 1399