وزارت بهداشت مریلند: هنوز چالشهای آزمایش وجود دارد

23 فروردین ماه 99

چارلز گیزلار ، معاون وزارت بهداشت مریلند ، در پاسخ به این سؤال كه آیا ایالت مریلند از كیت آزمایش ویروس کرونا استفاده می كند ، گفت: "هنوز چالش های آزمایش در این ایالت وجود دارد ، اگرچه آزمایشگاه های خصوصی و تجهیزات پزشکی آزمایشات را افزایش داده اند. "آزمایشگاه بهداشت وزارت مریلند می تواند حدود 500 تست در روز پردازش کند و گروه اولویت آزمایش Covid-19 را هفت روز در هفته انجام دهد.مطابق با مراكز كنترل و پيشگيري از بيماريها ، گروه هاي اولويت براي كاركنان ، كاركنان مراقبت هاي بهداشتي علامت دار و افراد علامت دار بالای 65 سال و افرادی که در خانه سالمندان و انواع دیگر مسکن گروهی زندگی می کنند. گیزلار گفت ، و افرادی که علامت دار هستند و از نظر پزشکی ناپایدار هستند که پزشک آنها آزمایش را تعیین کرده است ، برای مدیریت وضعیت آنها ضروری است.