همه مسافران هواپیمایی باید در فرودگاه های کانادا ماسک یا پوشش صورت داشته باشند

30 فروردین ماه 99

وزیر حمل و نقل کانادا ، مارك گارنو ، روز جمعه اقدامات جدیدی را اعلام كرد و ملزم كرد كه همه مسافران هواپیمایی این كشور در هنگام سفر از دوشنبه با ماسك، دهان و بینی خود را بپوشانند.مطابق با انتشار گزارشی از حمل و نقل کانادا ، از مسافران خواسته می شود که در ایستگاه های بازرسی فرودگاه کانادا ، دهان و بینی خود را بپوشانند ، و همچنین هنگامی که آنها نمی توانند از نظر جسمی از دیگران فاصله بگیرند ، کارمندان شرکت هواپیمایی ،آنها را هدایت می کنند.این اقدامات از روز دوشنبه شروع می شود.